• Anasayfa
  • |
  • Akdeniz'in Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (SECA) İlan Edilmesi

Akdeniz'in Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (SECA) İlan Edilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 29.04.2020 tarihli Ek’te sunulan yazı ile;

Ülkemizin de taraf olduğu Barselona Sözleşmesi çerçevesinde Akdeniz deniz çevresinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için kıyıdaş ülkeler arasında işbirliği çalışmalarının yürütüldüğü,

Barselona Sözleşmesi 21.Taraf Ülkeler Toplantısı 02-05 Aralık 2019 tarihleri arasında Napoli/İtalya’da yapıldığı, Sözleşme kapsamında 2 yıl boyunca (2018-2019) süre gelen çalışmaların, Ülke temsilcileri tarafından değerlendirilerek ve taslak karar metinleri üzerinde istişare edilerek nihai hale getirildiği ve kararları içeren rapora https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30095/19ig24_22_eng.pdf adresinden ulaşılabildiği,

Bahse konu toplantıda, denizcilik sektörümüz ile ilgili Akdeniz’in SECA ilan edilmesi yönünde; 2022 yılı Nisan ayında Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Deniz Çevresi Koruma Komitesi'nin 78. Oturumuna Akdeniz'in SECA ilan edilmesi teklifinin sunularak ana oturumda tartışmaya açılmasının ve en geç 01 Mart 2024 tarihine kadar Akdeniz'in SECA ilan edilerek yürürlüğe girmesine yönelik bir yol haritasının belirlendiği,

Bu kapsamda, Akdeniz için Bölgesel Acil Müdahale (REMPEC) Merkezi tarafından gemilerin düşük sülfürlü yakıt kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, bu hazırlanan teknik dokümanların ülke görüşlerine açıldığı ve yazı ekinde gönderildiği belirtilmektedir.

Akdeniz’in SECA ilan edilmesine yönelik söz konusu çalışmanın, denizcilik sektörümüze etkilerinin, özellikle gemilerin yakıta uyumu, yakıt tedarik imkanları, Akdeniz'de SECA'nın bölgemize ve sektörümüze etkilerini içeren teknik konuların ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilerek, bu konudaki görüş ve önerilerinizin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 5 Haziran 2020 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

548_1287_akdeniz_in_k_k_rt_emisyon_kontrol_alan_seca_ilan_edilmesi_112443.pdf