• Anasayfa
  • |
  • ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

İLGİ: (a) Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’nin 04.05.2011 tarih ve 05-2011/796 sayılı yazısı. (b) Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’nin 30.05.2011 tarih ve 05-2011/909 sayılı yazısı. (c) Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’nin 14.06.2011 tarih ve 06-2011/1000 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Daha önce Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’nin İlgi (a) ve (b) yazıları ile; - Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisindeki terminallere yanaşan gemilerin bordolarına su ve yakıt vermek için yanaşacak gemilerle, gemilerin evsel ve diğer atıklarını almak üzere yanaşacak atık alım gemilerinin olası bir hadisede meydana getirebileceği deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, liman sahasında bazı tedbirlerin önceden alınması ve alınan bu tedbirler çerçevesinde bahse konu uygulamaların ne şekilde yapılacağı, - Söz konusu uygulamalara 01.06.2011 tarihinden itibaren başlanacağı ve Yakıt ve su tankerleri için hizmet başına 350 USD katı/sıvı atık alım tekneleri için de hizmet başına 250 USD yatırılacağı, - Yine, İlgi (a) yazının 4. Maddesinin uygulanmasında; yakıt ve su tankerleri ile atık alım teknelerinin alacakları servis için, teşkilatça düzenlenmiş Bill’lerin rıhtım ve iskelelere yanaşık gemi üzerine aborda olan barge kaptanlarına imzalatılacağı ve geminin acentesine faturası ile birlikte gönderileceği, Ücretin, yakıt, su ve atık alım teknelerinden değil, gemilerden tahsil edileceği, bu ücreti ödemekten kaçınan gemilerin, Liman Başkanlığı’ndan izin alarak bu servisleri demir yerinde alabilecekleri, hususları duyurulmuştu. Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’den bu defa alınan ilgi (c) yazıda; Yine, İlgi (a) sirkülerin 4. Maddesinin uygulanmasında; hizmet bedeli uygulamasının 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren indirileceği, 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yakıt teknelerinin alacakları servis için hizmet başına 200-USD+KDV, su tankerleri ile atık alım teknelerinin alacakları servis için hizmet başına 150-USD+KDV bedelle servis faturası düzenleneceği ve gemi acentesine bildirileceği belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER EK-1: İlgi (a) Yazı Örneği (1 Sayfa) Genel Sekreter EK-2: İlgi (c) Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite B - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Brokerleri Derneği - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler