• Anasayfa
  • |
  • ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

ALTAŞ AMBARLI LIMAN TESISLERI’NDE DENIZ KIRLILIĞININ ÖNLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALAR HK.

Sayın Üyemiz, İlgi (a) sirkülerimiz ile; Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisindeki terminallere yanaşan gemilerin bordolarına su ve yakıt vermek için yanaşacak gemilerle, gemilerin evsel ve diğer atıklarını almak üzere yanaşacak atık alım gemilerinin olası bir hadisede meydana getirebileceği deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, liman sahasında bazı tedbirlerin önceden alınması ve alınan bu tedbirler çerçevesinde bahse konu uygulamaların ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uygulamalara 01.06.2011 tarihinden itibaren başlanacağı, hususları duyurulmuştu. Altaş Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş.’den bu defa alınan ilgi (b) yazıda; 1. İlgi (a) sirkülerin 4. Maddesinin uygulanmasında; yakıt ve su tankerleri ile atık alım teknelerinin alacakları servis için, teşkilatça düzenlenmiş Bill’lerin rıhtım ve iskelelere yanaşık gemi üzerine aborda olan barge kaptanlarına imzalatılacağı ve geminin acentesine faturası ile birlikte gönderileceği, 2. Ücretin, yakıt, su ve atık alım teknelerinden değil, gemilerden tahsil edileceği, bu ücreti ödemekten kaçınan gemilerin, Liman Başkanlığı’ndan izin alarak bu servisleri demir yerinde alabilecekleri, belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) Genel Sekreter DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Brokerleri Derneği - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler