• Anasayfa
  • |
  • Alternatif Yakıtların Kullanımı-Mevcut Mevzuat Durumu Hk.

Alternatif Yakıtların Kullanımı-Mevcut Mevzuat Durumu Hk.

Sayın Üyemiz,         

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmi web sitesinde yer alan (https://bit.ly/40e0LI7), Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping-ICS) katkılarıyla GreenVoyage2050-Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping’in (Low Carbon GIA) alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar çalışma grubu tarafından yapılan denizcilik sektöründeki alternatif yakıtların mevcut durumu hakkındaki detayları ve yorumları içeren duyuru ile mevzuat durumunu gösterir tablo Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

215_811_811_215.pdf