• Anasayfa
  • |
  • ARNAVUTLUK PASHA LIMANI VE TERSANESI’NIN AKTIF HALE GETIRILMESI

ARNAVUTLUK PASHA LIMANI VE TERSANESI’NIN AKTIF HALE GETIRILMESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda, Ek’te de bir örneği sunulan ve Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıdan bahisle, özetle; Arnavutluk’ta bulunan Pasha Limanı ve Tersanesi’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerince 1998 ve 2000 yıllarında imzalanan protokoller kapsamında modernize edildiği, 22 Aralık 2005 tarihinde, Pahsa Limanı ve Tersanesi’nde, Pahsa Limanı ve Tersanesi’nin aktif hale getirilmesi ve Arnavutluk Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması konusunda bir toplantı yapıldığı, Toplantıda, Tersanenin etkin olarak çalıştırılabilmesi için maddi yetersizliklerin, eksiklik ve noksanlılarının giderilmesi ve verimli işletilebilmesi için Tersane yeteneklerinin sivil kuruluşlara açılmasının öneminin farkında oldukları, bu meyanda Türk firmalarından da teklifler beklendiği, ayrıca orta vadede biri 2006’da olmak üzere dört adet sahil güvenlik botuna ihtiyaçları olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerince önemli bir kaynak ayrılarak modernize edilen Pasha Limanı ve Tersanesi’nin halen atıl durumda olduğu, anılan tersanenin Türk şirket/firmalarınca işletilmesinin Türkiye’nin menfaatleri bakımından önem arz ettiği, Mevcut durum çerçevesinde, Türk şirket ve firmalarının; a. Pahsa Limanı ve Tersanesi’nin işletilmesi konusunda Ek’te iletişim bilgileri bulunan Tiran As.Atş.liği ve As.İşb.Koor.Krl.Bşk.lığı ile koordineli olarak girişimde bulunmaları, b. Arnavutluk’un gemi ve bot ihtiyaçlarını takip ederek, varsa daha önce verilen tekliflerini gündemde tutmalarının yararlı görüldüğü, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: MSB’lığının yazı ve ekinin örneği (3 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GESAD - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları