• Anasayfa
  • |
  • Balast Suyu Yönetimi MEPC 71 Kararı Hk.

Balast Suyu Yönetimi MEPC 71 Kararı Hk.

İlgi(a) ve İlgi(b) ile;

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün(IMO) ana komitelerinden bir olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi(MEPC) 71 inci Dönem Toplantısının, 3-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Londra'da yapıldığı,

"Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme'sine ait D-2 gereklerinin uygulanmasına karar verildiği, değiştirilen B-3 Kuralına göre 08 Eylül 2017'den önce inşa edilen gemilerin Balast Suyu Yönetimi(BWM) yapmak için en az       D-2 Kuralında belirtilen Standarda uygunluğu sağlamaları gerektiği,  

Bu maksatla;

  1. Yeni gemiler için bir değişiklik olmadığı, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihte ve sonrasında üretilenlerin D-2 gereği arıtım cihazı ile üretileceği,
     
  2. Mevcut gemiler için ise,
  1. IOPP Sertifikası kapsamına girmeyen gemiler için arıtıma geçiş tarihinin, 8 Eylül 2024     den geç olmamak şartı ile idare tarafından belirlenen bir tarih uygulanacağı,
  2. IOPP sertifikası olan gemiler için İlk Yenileme Sörveyi: 8 Eylül 2019 ve sonrasında veya 8 Eylül 2014 ile 8 Eylül 2017 arasında tamamlanmış gemilerin, Ikinci Yenileme Sörveyinin, 8 Eylül 2019 dan sonraki İlk Yenileme Sörveyi olarak tanımlanacağı,

Uygulamanın geçiş sürecinde ise, B-3 değişiklikleri ve nasıl yapılacağı İlgi(a) yazı Ek-2'de(Annex-2) açıklandığı,   

Sonuç olarak; mevcut gemiler için uygulamaya geçişin en erken 8 Eylül 2019 tarihi olarak belirlendiği, bildirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                 Saygılarımızla,

                                                 Murat TUNCER

                                                 Genel Sekreter

EKLER;

EK-1:İlgi (a) ve (b) yazı(9syf)

462_2703_BWM_MEPC_71_Karari_Hk.pdf 462_2703_MEPC_71_BWM_Karari.pdf 462_2703_BWM_MEPC_71_Karari_Turk_Loydu_Vakfi.pdf