• Anasayfa
  • |
  • Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi’nde Bulunan Cunda Adasının Kesin Korunacak Hassas Alan İlanı

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi’nde Bulunan Cunda Adasının Kesin Korunacak Hassas Alan İlanı

Sayın Üyemiz

"Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7061)13.04.2023 tarih ve  32162 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan,  Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_bal_kesir_ili_ayval_k_il_esinde_bulunan_cunda_adas_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_.pdf