• Anasayfa
  • |
  • BATUM LIMANININ 49 YILLIĞINA KIRALANMASI HK

BATUM LIMANININ 49 YILLIĞINA KIRALANMASI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Batum Başkonsolosluğumuzdan alınan bir yazıdan bahisle; Batum Deniz Ticaret Limanı ve İşletmesinin 49 yıllığına kiralanmasına (lease) ilişkin ihalenin Gürcistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklandığı, Bir örneği ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulan İhale hakkında İngilizce duyuru metni ve başvuru mektubu örneğinin Gürcistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı internet sayfasından (www.privatization.ge/spp/en) temin edilebildiği, İhale duyurusunda özetle, tekliflerin 12 Nisan – 12 Mayıs tarihlerinde kabul edileceği, tamamı devlete ait olan Batum Deniz Ticaret Limanı ve İşletmesi ihalesi başlangıç fiyatının 35 milyon ABD Doları olarak belirlendiği,bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlan Metni Örneği (3 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Liman İşletici Kuruluşlar - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Meslek Komite Başkanları