• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi

Bazı Alanların Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi

"Antalya İli, Demre ve Finike İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Beymelek Kıyı Bandı ile Edirne İli, Keşan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mecidiye Köyü, Uzunkum Koyu ve İtalyan Koyu Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

427_1259_baz_alanlar_n_do_al_sit_alanlar_n_n_koruma_stat_s_n_n_yeniden_de_erlendirilmesi.pdf