• Anasayfa
  • |
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eğitim Platformu Hk.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eğitim Platformu Hk.

Sayın Üyemiz,         

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 12.12.2022 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması ile uzun vadede küresel ortalama sıcaklık artışının 1.5 ⁰C ile sınırlı tutulmasının hedeflendiği, Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik yaklaşımını etkileyen en önemli gelişmenin Avrupa Birliği tarafından 2019 Aralık ayında açıklanan “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı” olduğu, bu kapsamda ulusal “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”mızın hazırlandığı, 2021 Ekim ayında Paris Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirilerek onaylandığı, 2053 yılı için net-sıfır emisyon hedefinin ilan edildiği belirtilmektedir.

Diğer yandan, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından açıklanan, küresel deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa vadeli tedbirler dahilinde yürürlüğe koyulan teknik ve operasyonel enerji verimliliği önlemlerinin bir parçası olarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin de yer aldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, deniz taşımacılığı sektörü çalışanlarının genel olarak küresel iklim değişikliği ve deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonları konularında bilgi ve deneyimini artırmak için Birleşmiş Milletler tarafından gemilerde güverte ve makina departmanı olarak ayrı ayrı hazırlanan “Energy Saving at Sea” uzaktan eğitim platformunun “https://bit.ly/3WeQWbc” internet adresinde erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, 2 saat süresi olan bahse konu eğitimin sonunda sınav ve sertifikalandırma yapılacağı, eğitim portalında verilen eğitim ile gemi ve makina dairesi operasyonlarının hangi yönlerinin enerji tasarrufu üzerinde etkisi olabileceği, geminin yakıt tüketiminin nasıl azaltılabileceği, enerji verimliliğini artırabilecek farklı önlemlerin neler olduğu ve emisyon azaltımına yönelik pratik önlemlerin nasıl uygulanabileceği hususlarında bilgi verilmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.                        

913_3875_3875_913.pdf