• Anasayfa
  • |
  • BWMS Geri Bildirim Talebi Hk.

BWMS Geri Bildirim Talebi Hk.

İlgi:  ICS’nin 08.10.2019 tarihli ve MC(19)86 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            8 Eylül 2019-8 Eylül 2024 tarihlerini kapsayan beş yıllık sürecin başladığı, bu süre zarfında, tüm gemilerin Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut gemiler olarak kabul edildiği;

             Bahse konu yaklaşık 50.000 geminin D-2 Yönetmeliğine uyması ve bu nedenle bir Balast Suyu Yönetim Sistemi (Ballast Water Management System-BWMS) tesis etmesi ve kullanması gerektiği; ICS Sekreteryası’nın, BWMS’lerin satın alınması, tesis edilmesi, bakımı ve işletilmesiyle ilgili konularda armatör/operatör tecrübeleriyle ilgili veri toplamasının kabul edildiği ve bu amaçla Sekreterya’nın Ek’te yer alan Balast Suyu Yönetim Sistemi Geri Bildirim formunu geliştirdiği belirtilmiş olup;

            Armatörlerin/operatörlerin Balast Suyu Yönetim Sistemleri ile ilgili konularla alakalı ICS Sekreteryası’na geri bildirimde bulunmaları için Ek’te mevcut formu doldurmaları istenmektedir.

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.                                                                                                                                                                                                           

Saygılarımla,                          

 

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                        

Ek:

1- İlgi yazı Türkçe çevirisi (1 syf.)

2- İlgi yazı ve Ek’i (6 syf)

709_3671_3671_709.pdf