• Anasayfa
  • |
  • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)” 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiş, 2872 sayılı Kanunun 20'nci maddesinde yer alan para cezalarının, Ek'te sunulan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacağı hususları ifade edilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

945_3949_3949_945.pdf