• Anasayfa
  • |
  • Cezayir’in Oran Şehri Limanı’nında Yaşanan Sıkıntı Hk.

Cezayir’in Oran Şehri Limanı’nında Yaşanan Sıkıntı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            İLGİ: Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 tarih ve 4386291 sayılı
                        yazısı.
 
               İlgi yazı ile Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla;  
 
- Türk sahipli Yabancı bayraklı bir geminin Cezayir’in Oran şehri yakınlarındaki Mostaganem limanında yaşadığı bir sıkıntıdan bahisle, Cezayir’e gelen gemilerin, liman hizmetlerinin yavaşlığı ve zaman zaman yerel acentelerle meydana gelen anlaşmazlıklar dolayısıyla öngörülenden daha uzun süre açıkta beklemek zorunda kalabildikleri kumanya, içecek vb. konularda büyük sıkıntı çektikleri,
 
- Bu nedenle açık denizlerde taşımacılık yapmak üzere yola çıkan gemilerimizin açıktaki beklemelerde hava ve deniz koşullarının yanında limanlarda ortaya çıkabilecek zorluklar konusunda tedbirli olunması gerektiği, Cezayir’e taşımacılık yapan ilgili firmaların kumanya, içecek ve personelin diğer ihtiyaçları konusunda da tedbirli olmaları,
 
istenmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.                     
                                                                                               Saygılarımızla
 
 
                   Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter
DAĞITIM  

GEREĞİ                                                                 BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.    

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                             

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- GEMTAC

- Koster Armatörleri Derneği 

- KOSDER

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                  

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler