• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Kapsamında-Alınan Kararlar

Covid-19 Kapsamında-Alınan Kararlar

Sayın Üyemiz,

01.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir (1) ay uzatılmıştır.

Yine, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2707 Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği; 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihinde çıkarılan Kanun ile 3 ay süre ile getirilen işten çıkarma yasağı, 1 ay daha ertelenerek 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. TOBB'un ilgi yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

770_1812_covid_19_kapsam_nda_al_nan_kararlar_116904.pdf