• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Sürecinde Paris Memorandumu Kapsamında Gemi Denetimleri Uygulamaları Hk.

COVID-19 Sürecinde Paris Memorandumu Kapsamında Gemi Denetimleri Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 7 Temmuz 2020 tarih ve COVID-19(20)105 sayılı yazısında, Paris Memorandumu kapsamında COVID-19 sürecinde Liman Devleti Denetimleri uygulamalarına ilişkin güncel bilgilere yer verilmektedir.

Detayları yazı eklerinde sunulan, Paris Memorandumu tarafından yayımlanan "COVID-19 Sürecinde Liman Devleti İdarelerine Yönelik Geçici Kılavuzlarda (PSCircular 97, PSCircular 98)" özetle;

Liman Devleti Denetimlerinde, sertifikaların geçerlilik süreleri ve gemi personeli hizmet sürelerinin uzatılması konularının bayrak devleti tarafından kabulüne ilişkin kanıtların sunulması gerektiği belirtilmekte olup, kanıtların sağlanamaması durumunda gemiye yönelik denetimlerde Paris Memorandumu prosedürlerine göre işlem yapılacağı,

Gemi sertifikaları ile ilgili olarak gemi sahibi ve bayrak devletinin sorumlulukları kapsamında COVID-19 süreci dolayısıyla işlemlerin normal akışındaki şartların sağlanamaması durumunda Liman Devleti Denetçisinin mevcut duruma sürece göre bir yaklaşımla esneklik getirebileceği, COVID-19 sebebiyle geminin havuza alınamaması, böylelikle Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu gereğince uygun Balast Suyu Yönetim sistemi ile ilgili kurulum işlemlerinin gerçekleştirilememesi halinde Liman Devleti, konuya ilişkin Bayrak Devletinin ek süre, erteleme gibi imtiyaz onayını talep edebileceği,

Gemi personelinin gemi üzerindeki hizmet sürelerinin uzatılması ile ilgili olarak, Paris Memorandumu kapsamındaki denetimlerde esneklik sağlanacağı, ancak ilgili gemi insanının ruhsal sağlığı ve fiziki yorgunluk durumunun uzatılan hizmet süresiyle sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak boyuta ulaşabileceği göz önünde bulundurularak ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesindeki gemi personeli hakları da gözetilerek, gemi işletmecisinden ilgili gemi personelinin hizmet süresinin uzatılması ile ilgili sürece bayrak devleti, mümkün olduğu taktirde de ilgili personel kuruluşlarının dahil edildiği bir onayın istenmesini,

Gemi personeli sertifikalarının yenilenmesine yönelik tazeleme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık sertifikaları için muayene olunamaması ile ilgili sorunların yaşanabildiği, bu kapsamda bayrak devleti tarafından gemi personeli sertifikalarının geçerlilik sürelerinin uzatılmasının mücbir sebep kapsamında olduğu değerlendirilerek kabul edilmesinin tavsiye edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                          

Cengiz ÖZKAN                        

Genel Sekreter V.                      

797_1938_cov_d_19_s_recinde_paris_memorandumu_kapsam_nda_gemi_denetimleri_uygulamalar_hk.pdf