• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Sürecinde Tankerlere Yönelik Denetim Uygulamaları Rehberi

COVID-19 Sürecinde Tankerlere Yönelik Denetim Uygulamaları Rehberi

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 19 Haziran 2020 tarihli ve COVID-19(20)93 sayılı yazısında, Kimyasal Dağıtım Enstitüsü (CDI), Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu ve Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği (INTERTANKO) COVID-19 sürecinde tankerlere yönelik uygulanan denetimler ile ilgili rehber dokümanlar yayımladığı bildirilmektedir.

Detayları Ek’te sunulan, COVID-19 sürecinde tankerlere yönelik denetimlerin öncesinde alınacak tedbirleri ve denetim esnasındaki uygulamaları içeren rehberlerde;

-Denetim öncesi planlama, denetim sürecinde gemi personeli ya da denetçinin emniyet ve sağlığını riske sokacak bir durumun oluşması halinde denetimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine kadar durdurulması, temel koruyucu tedbirler, Kişisel Koruyu Donanımların kullanımı ve COVID-19 virüsüne maruz kalındığını tespiti halinde ilgili kuruluşlara bildirimi prosedürleri ile,

-Denetim sürecinde, denetçinin gemiye çıkmadan önce gemi kaptanı ile detaylı ön bilgi alışverişinde bulunması, geminin denetlenmesi sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması amacıyla denetçiye ayırılacak alanların belirlenmesi ve toplantı yerinin dezenfekte edilmesi, denetim sırasında ve denetimden sonra alınacaklar önlemler, gemiye binmeden önce denetçi ve gemi tarafında doldurması gereken sağlık anketi formu ve kontrol listeleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                     

Cengiz ÖZKAN                                    

Genel Sekreter V.                                  

732_1689_cov_d_19_s_recinde_tankerlere_y_nelik_denetim_uygulamalar_rehberi.pdf