• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebepler ve ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri Konulu Video Konferans Hk.

COVID-19 Sürecinde Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebepler ve ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri Konulu Video Konferans Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 10.06.2020 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında, "COVID – 19 Süresince Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebepler ve ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri" konulu bir video konferansın, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (International Chamber of Commerce – ICC - TR) tarafından ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ercüment ERDEM'in katılımıyla 15 Haziran 2020 Pazartesi günü 14.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Mücbir Sebepler maddelerinin temel özellikleri ve güncellenen ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddelerine ilişkin bilgilendirme yapılacak olan toplantıda;

- Mevcut durumda mücbir sebep maddelerinin yorumlanması ve uygulanması,

- Mücbir sebep hallerinde dikkat edilecek konular (bildirim, zararı azaltma, resmi kayıt, vb.),

- ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü maddelerinin ne tür yenilikler gerektirdiği,

- ICC Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü maddelerini kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına değinileceği belirtilmektedir.

Yakın zamanda güncellenmiş olan Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddelerinin Türkçe ve İngilizcesine https://icc.tobb.org.tr/manset/manset-53.php üzerinden erişilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu video konferansına ise https://icc.tobb.org.tr/mucbirsebepler2020/ internet sayfasından kayıt yaptırılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                  

694_1629_cov_d_19_s_recinde_ticari_s_zle_melerde_m_cbir_sebepler_ve_cc_m_cbir_sebep_ve_a_r_ifa_g_l_maddeleri_konulu_video_konferan.pdf