• Anasayfa
  • |
  • DANIMARKA SULARINDA SEYIR-GREAT BELT VE SOUND

DANIMARKA SULARINDA SEYIR-GREAT BELT VE SOUND

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 20.10.2005 tarih ve RN(05)26 sayılı yazı ve ekleri. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) İlgi yazısında; Danimarka Denizcilik İdaresinden alınan bir mektupda, Danimarka sularında, özellikle Great Belt ve Sound gibi dar boğazlarda seyir yapılmasının güçlüğüyle ilgili bilgilerin gemileri Baltık Denizi’nde çalışan şirketlere gönderilmesinin istendiği belirtilmiştir. İlgi yazı ekinde bulunan Danimarka Denizcilik İdaresi’nin Baltık Denizi’nin girişlerinde seyir hakkındaki IMO tavsiyeleri (Resolution MSC.138(76)) konulu mektubunun Türkçe çevirisi (EK-A) ve ayrıca İlgi yazı ekindeki IMO Kararı MSC.138(76) ve ANNEX 1 ve ANNEX 2 (EK-B) ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER EK – A : Danimarka Denizcilik İdaresi Mektubunun Türkçe çevirisi EK – B : İlgi yazı ekinde bulunan IMO Kararı (Resolution MSC.138(76)), ANNEX 1 ve ANNEX 2 DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği