• Anasayfa
  • |
  • DENIZ OPERATÖRLERI DERNEĞI WEB SITESI

DENIZ OPERATÖRLERI DERNEĞI WEB SITESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Çeşitli acente kuruluşlarından, Denizcilik Müsteşarlığı’na yapılan başvurularda; Acentelik hizmetleri yapmakta oldukları gemilerle ilgili olarak, Deniz Trafik Operatörleri Derneği’nin internet sitesinde, www.vts.org.tr web adresinden, gemilerin İstanbul Boğaz’ı geçiş bilgileri, Boğazın açılış-kapanış saatleri, bekleyen gemi sayısı ve gemileri için verdikleri SP1 raporlarının GTH’ye ulaşıp ulaşmadığının teyidi gibi bilgilerin kendileri tarafından alındığı, çok faydalı buldukları bu hizmetin daha sonradan kesildiği belirtilerek, bu hizmetin ve veri akışının tekrar eskisi gibi güncellenerek devam etmesi hususunda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından gerekli iznin verilmesi ve sitenin tekrar açılmasının talep edildiği, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri ile acenteler arasındaki bilgi alışverişinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi ve gereksiz iş yükünün azaltılması amacıyla acentelerin, acenteliklerini yaptıkları gemilere kolay, hızlı ve sürekli bilgi erişimlerini sağlayacak bahse konu hizmetin KEGKİ Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ücretsiz olarak verilebilmesine ilişkin ön çalışmaların başlatıldığı, uygulamaya geçilmesi ile birlikte gerekli bilgilere erişim sağlanabileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - TÜRKLİM - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği