• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taksi Ücret Tarifesi

Deniz Taksi Ücret Tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından Odamıza gönderilen 15.11.2021 tarih ve 8836-209421 sayılı yazıda;

UKOME’nin 30.09.2021 tarih ve 2021/8-13 sayılı kararı ile onaylanan aşağıda belirtilen “Deniz Taksi Ücret Tarifesi” sunulmaktadır.

 

DENİZ TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Açılış

(İlk Mil Dahil)

1 – 4 Mil Arası

(4. Mil Dahil)

(Mil Başı Fiyat)

4 – 8 Mil Arası

(8. Mil Dahil)

(Mil Başı Fiyat)

8 Mil Sonrası

Mil Başı Fiyat

100,00 TL

75,00 TL

60,00 TL

48,00 TL

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1223_3118_deniz_taksi_cret_tarifesi.pdf