• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk Değerlendirmesi Hk.

Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk Değerlendirmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmî internet sitesinde yer alan (https://bit.ly/3oFdupZ), Düşük ve Sıfır Karbonlu Deniz Taşımacılığı İçin Geleceğin Yakıtları ve Teknolojisi Projesi (The Future Fuels and Technology for Low- and Zero-Carbon Shipping Project-FFT Project) kapsamında yürütülen hazırlık ve uygunluk çalışması hakkında bilgilerin bulunduğu “Deniz Taşımacılığı Sektörünün Dekarbonizasyonuna Yönelik Teknik Uygunluk Değerlendirmesi” başlıklı duyuru Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

325_1195_1195_325.pdf