• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Araç ve Tesisleri Misafir Bilgi Formu

Deniz Turizmi Araç ve Tesisleri Misafir Bilgi Formu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 2020/10 Sayılı Genelgesi gereği; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Deniz Turizmi Araç İşletmeler tarafından, deniz turizmi tesisleri ve araçlarını kullanan yatçı, misafir ve müşteriler ile turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanların isimleri ve iletişim bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin (otelde kalıyorlarsa otel bilgileri), kullanım zamanları, varsa kronik rahatsızlıkları, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenmekte ve bahse konu kayıtların en az 14 gün saklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Üyelerimizin örnek olarak kullanması amacıyla Türkçe -İngilizce olarak Odamızda hazırlanan "Misafir Bilgi Formu" Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

957_2311_deniz_turizmi_ara_ve_tesisleri_misafir_bilgi_formu.pdf