• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Katkı Payı Değişikliği

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Katkı Payı Değişikliği

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile Deniz Turizmini ilgilendiren (6). Maddesinde yapılan değişiklikte özetle;

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin başlığı "Deniz turizmi tesisleri" olarak değiştirilerek, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının" ibaresi ile deniz turizmi araçlarına ilişkin aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılarak, yapılan düzenleme ile Deniz Turizmi Araçlarından Turizm Payı kaldırılmıştır.

Ayrıca, 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Deniz Turizmi Tesislerinden alınacak turizm payı da binde 5 olarak düzenlenmiştir.

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

161_688_deniz_turizmi_tesisleri_turizm_katk_pay_de_i_ikli_i.pdf