• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILERIN VIZE TALEPLERI HK.

DENIZCILERIN VIZE TALEPLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına atfen, İçişleri Bakanlığı’nın 17/04/2006 tarih ve 35 sayılı genelgesi ile ülkemiz limanlarından faydalanan yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemiadamlarının ülkeleri ile gemi arasındaki ulaşımlarının temini için düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, 1. Ek-3’te yer alan ülke vatandaşları için ; gemi acentesi tarafından denizci, gemi ve seyahat bilgilerini içeren Ek-1’deki form ile birlikte denizcilerin ülkemiz üzerinden geçişleri konusunda imzalı bir garanti yazısı verilmesi sonucunda, gemiadamlarına hudut kapılarında resen 5 (beş) günlük tek transit vizenin verilmesinin uygun görüldüğü, 2. Ek-4’te yer alan ülke vatandaşı denizciler için ; limanlarımızda bulunan ya da gelecek olan gemilere katılabilmeleri veya gemiden ayrılabilmeleri için ülkemize giriş işlemlerinin, istizan edilmek suretiyle konsoloslukça verilen denizci meşruhatlı transit vize ile gelmeleri halinde yapılacağı, Ayrıca, ikili denizcilik anlaşması olduğu halde istizanlı vizeye (izinli vize) tabi olan Bangladeş,Çin Halk Cumhuriyeti,Hindistan,Lübnan,Nijerya ve Pakistan vatandaşı denizcilerin gemiye katılmak üzere gelmeleri durumunda konsolosluklardan denizci meşruhatlı transit vize almaları gerektiği, gemiden ayrılmaları durumunda ise resen transit vizenin verileceği, 3. Ek-5’te belirtilen ülke vatandaşları için ; transit geçişleri vizeden muaf olduğundan ülkemiz üzerinden geçişlerine izin verileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK : 7 sayfa DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Meslek Komitesi Başkanları