• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Atıkları Uygulaması Hk.

Denizcilik Atıkları Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,         

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gönderilen 10.04.2020 tarihli yazıya istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 14.04.2020 tarihli Ek’te sunulan Denizcilik Atıkları Uygulaması yazısı ve ekinde yer alan “Denizcilik Atıkları Uygulamasına Geçiş Hakkında Esaslar” hakkındaki yazı ile;

Gemilerin faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetiminde sahada yaşanan sorunların giderilmesi, sistemlerin iyileştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması amacıyla Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) uygulamalarının tek bir çatı altında birleştirilerek “Denizcilik Atıkları Uygulaması(DAU)” olarak geliştirildiği,

DAU'nun pilot uygulamasına 10.02.2020 tarihinde İstanbul ve Kocaeli illerinde geçildiği, 01.05.2020 tarihi itibariyle ise Gemi Atık Takip Sistemi ile eski Mavi Kart Sistemi'nin kapatılacağı ve tüm illerde DAU Uygulamasına geçilmesine karar verildiği belirtilerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekinde gönderilen “Denizcilik Atıkları Uygulamasına Geçiş Hakkında Esaslar” çerçevesinde iş/işlemlerin yürütülmesi istenilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                               

472_1198_denizcilik_at_klar_uygulamas_hk_111297.pdf