• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesine Yönelik Proje Havuzu Hk.

Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesine Yönelik Proje Havuzu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Odamıza gönderilen 29.05.2023 tarihli yazıda;

Bilindiği    üzere, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen karbon nötr hedefleri ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak tedbirlerin denizcilik sektörünü önemli bir değişime doğru götürmekte olduğu,

Uluslararası düzeyde gerçekleşen tüm bu gelişmeler ve düzenlemelerin denizcilik sektörünü her yönüyle etkileyeceği ve mevcut filomuzda bulunan gemilerin birçoğunu standart dışı hale getireceğini göstermekte olduğu, getirilmek istenen değişiklikler nedeniyle oluşması muhtemel büyük maliyetlerle karşılaşmamak için tüm sektörlerimizde olduğu gibi denizcilik sektörünün de her alanda desteklenmesinin büyük önem arz ettiği,

Bu gelişmeler kapsamında, Türkiye- Avrupa    Birliği     Mali      İşbirliği      Katılım      Öncesi   Mali Yardım  Aracı  2021-2027  (IPA-III)  Dönemi,  2021  yılı  programlaması kapsamında Denizcilik Genel  Müdürlüğünün Nihai Faydalanıcısı olduğu "Maritime Decarbonisation and Green Shipping" adlı projenin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş olduğu ve bu çerçevede, 2021 Yılı Türkiye için Yıllık Eylem Planına ait Finansman Anlaşması’nın Avrupa Komisyonu ve Türkiye tarafından imzalanarak 27 Aralık 2022 tarih ve 32036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Finansman Anlaşması içerisinde yedi eylem başlığının yer aldığı ve bunlardan 5 inci sırada “Eylem 5- Sürdürülebilir Yeşil Enerji ve Ulaştırma" başlığının bulunduğu, 

Bu destek alanının, Türk denizcilik sektöründe limanları, gemileri ve alternatif yakıtların kullanımını içeren  sürdürülebilir  pilot  projelerin  geliştirilmesini  hedeflediği,  Programın  çevre  dostu  düşük emisyonlu  enerji  ve  yakıt  açısından  verimli  bir  deniz  ticaret  filosuna  geçişi  desteklemek  için güçlendirmeleri  ve  yeni  gemileri  hedefleyecek  ve  öncelikle  sera  gazı  ve  emisyonları  azaltmaya odaklanarak  liman  operasyonlarına  enerji  sağlamak  amacıyla  alternatif  yakıt  alt  yapısının  ikmalini geliştirecek,  ayrıca  enerji  verimliliği,  elektrifikasyon,  döngüsel  ekonomi  ve  diğer  çevresel faydaları  teşvik  eden  iklime  dayalı  yatırımları  destekleyeceği, gemi  operasyonlarına  enerji sağlamak için yenilebilir enerji kaynaklarının dahil edilmesini ve enerji verimliliği konusunda yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını da teşvik etmekte olduğu,

Sera gazı ve emisyonlarını azaltmayı amaçlayan program kapsamında Türk Denizcilik sektörü içinde gemilerde ve limanlarda alternatif yakıtlara ve enerji verimli çözümlerin uygulanmasına ilişkin yatırımların yapılması için Avrupa İmar Kalkınma Bankası ve diğer ortak finansörlerin finansmanıyla hibelerin sağlanacağı,

Programın proje hazırlama ve uygulama desteğinin yanı sıra politika ve kapasite geliştirme konusunda da teknik destekler sağlayacağı, Avrupa İmar Kalkınma Bankası’nın tanıtım etkisi yüksek olan bir pilot proje havuzu geliştirmekten sorumlu olmasının öngörülmekte olduğu ve tüm yatırım kriterlerini karşılayan projeler önceliklendirileceği, ayrıca Genel Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak ön proje havuzunda yer alacak denizcilik sektörünün yeşil dönüşüm projelerinin önümüzdeki dönemde bu alanda yoğun olarak açılması beklenen birçok çağrı ve destekleme programlarına hazırlık aşamasını oluşturacağı,

Bu  doğrultuda,  program  kapsamında  sağlanacak finansmanın ülkemiz denizcilik  sektörünün  yeşil dönüşümünün öncelikleri ve ihtiyaçları  kapsamındaki projelerde kullanılması  ve Genel Müdürlükleri  Finansman  Sözleşmesi  kapsamındaki  sorumluluklarının yerine  getirilmesi  ve  süreçlerin  etkin  biçimde yürütülebilmesi için denizcilik sektörü paydaşlarının "Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi" başlığı altında olabilecek  proje önerilerini Ek’te yer alan forma  işleyerek  26  Haziran  2023    tarihine  kadar  Genel  Müdürlükleri  (bulent.sonmez@uab.gov.tr) e-posta adresine iletilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

405_1455_denizcilik_sekt_r_n_n_dekarbonizasyonu_ve_ye_il_denizcili_in_desteklenmesine_y_nelik_proje_havuzu_hk.pdf