Denizde Seyir Emniyeti

Sayın Üyemiz,
 
İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın
        28.01.2014 tarih ve 1099 Sayılı Yazısı
 
İlgi Yazı ile,
 
İstanbul Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde seyreden gemilerin/teknelerin can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürmemesi yönünden; Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)’nin sürekli açık tutulması ve VHF cihazlarının 16. Kanal ve Gemi Trafik Hizmetleri Sektör Kanallarında sürekli dinlemede olmalarının sağlanması yönünde Odamız üyesi donatan/kaptanların uyarılması istenmektedir.
 
             Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                            
 
Saygılarımızla
 

 

Murat TUNCER
Genel Sekreter
 

DAĞITIM          
GEREĞİ                                                                           BİLGİ
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   
- RODER
- UND
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği

- ZEYPORT
- GEMTAC
- Koster Armatörleri Derneği
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                                                   
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.
- Gemi Sahipleri
- Acenteler