• Anasayfa
  • |
  • Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar Hk

Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar Hk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 24.05.2023 tarih ve 5727 sayılı yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaç olan depremzedelere kalıcı güvenli konutlar sağlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından "El Verin Ev Yapalım" İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası kapsamında inşa ettirilerek AFAD' a Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, banka hesaplarına yatırıldığı dönemde  tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği ve söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından söz konusu banka hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla teşvik edilmesi gerektiğinin belirtildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

396_1434_deprem_nedeniyle_yap_lacak_olan_ba_ve_yard_mlar_hk.pdf