• Anasayfa
  • |
  • Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi Hk.

Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi Hk.

İlgi:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2020 tarihli ve E.44652 sayılı yazısı.      

Sayın Üyemiz,            

            Deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetiminin sağlanması için 14.01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ön görülen uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla 20.02.2020 tarihli “Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devir Genelgesi (2020/4”’nin yayımlandığı ilgi yazı ile Odamıza iletilmiştir.

            Bahse konu 2020/4 sayılı Genelge ve Ek'inde dip tarama malzemesinin çevresel yönetimi kapsamında denize boşaltım yöntemleri, boşaltım alanları, ekotoksikolojik analiz yöntemleri ve İdareye sunulması gereken izleme ve ekolojik rapor formatları yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                  

İsmet SALİHOĞLU                             

Genel Sekreter                                

225_728_728_225.pdf