• Anasayfa
  • |
  • Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nden alınan 26.10.2022 tarih ve 11194 sayılı yazıda; Kamu İhale Kurumu tarafından Birliklerine iletilen "Doğrudan Temin Yolu ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı" hakkında görüş ve değerlendirmelerin ekte bir örneği yer alan "Görüş Değerlendirme Formu" ile Birliklerine iletilmesi istenmektedir.

Konu yazı ve eklerine "Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı" Odamızın web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmekte olup, görüş ve değerlendirmelerinizin 02.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederim.

788_3376_do_rudan_temin_y_ntemi_ile_yap_lacak_al_mlara_ili_kin_tebli_tasla_hakk_nda_g_r_.pdf