• Anasayfa
  • |
  • Fas Demir Yolu (ONCF) İçin İhale

Fas Demir Yolu (ONCF) İçin İhale

Sayın Üyemiz,

 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 06.06.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Vagonların yerleştirilmesi amacıyla karayolu raylı araçların temini için Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından ihale açıldığı bildirilmekte olup, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) Ve Fas Demir Yolu Ofisi web sitesinden (www.oncf.ma)  erişilebilir olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla; ihale dosyalarındaki değişikliklerin, "Règlement De Consultation" dokümanında belirtilen şartlara göre görüntülenebileceği ve yüklenici adayların söz konusu ihale portalı üzerinden başvurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

429_1564_fas_demir_yolu_oncf_i_in_ihale_hk.pdf