• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Sayın Üyemiz,

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemiadamına  günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 35 TL (Otuzbeş Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 02.03.2021 tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, söz konusu Karar'ın bir örneği Odamız web sayfasında, "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

231_719_gemi_adamlar_ia_e_bedeli_tespit_kurulu_karar_719_231.pdf