Gemi Satış İlanı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.’nin 07.11.2019 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile, yazıları ekinde gönderilen “Vatan” römorkörü,”Barış” arama kurtarma botu ve “Bayrak” kılavuz botunun satışlarının KKTC Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirileceği, ihaleye son katılım tarihinin 20.11.2019 olarak belirlendiği, ihale ile ilgili bilgi duyurusuna yazıları ekinden ulaşılabileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                    

 

789_5035_5035.pdf