• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamı Belgelerinin Sürelerinin Uzatılması Hk.

Gemiadamı Belgelerinin Sürelerinin Uzatılması Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve E-25032954-175.01-70995 sayılı yazısı ile;

 16.09.2020 tarihli ve E.51893 sayılı yazıları ile korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Bakanlıkları tarafından verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW Sertifikaları ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin geçerlik tarihlerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği,

 Sağlık Bakanlığı'nın 14.12.2020 tarih ve E.62 sayılı yazısında, Covid-19 salgını dolayısıyla yurt dışında belge yenilemelerinde sıkıntı yaşanabileceğinden bahisle, halen uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışmakta olan gemiadamlarının Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin geçerlik sürelerinin herhangi bir onay belgesine ihtiyaç duyulmadan 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğü, ülkemizden gemiye katılacak gemiadamlarının ise Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerini yenilemesi gerektiğinin belirtildiği,

 Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle gemiadamı değişimlerinde yaşanabilecek zorluklara istinaden, uluslararası sefer yapan gemilerde görev yapmakta olan gemiadamlarının belgelerinin geçerlik tarihlerinin uzatılması ihtiyacının hasıl olduğu,

 Bu kapsamda, ihtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere hazırlanan, Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW Sertifikaları ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin sürelerinin herhangi bir ilave işleme gerek olmadan 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldığını bildiren ve IMO tarafından sirküle edilen Bakanlıkları yazısının ekte sunulduğu,

Diğer taraftan, Paris Memorandumunun 17.12.2020 tarihli sirküleri ile gemilerin Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) temel gereklerine uyum bakımından Paris MoU bölgesinde daha sıkı denetime tabi tutulacağının belirtildiği,

 Konu ile ilgili olarak, gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin olmayışı, maaşların zamanında ödenmemesi ve gemiadamlarının yurda dönüşleri için planlamanın yapılmamış olması gibi nedenlerle liman devleti denetimlerinde gemi tutulmalarının olduğu, konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınması hususunun 24.06.2020 tarih ve E.34216 yazıları ile bildirildiği,

 İş sözleşmesi normal süresi aşılan ve yurda dönüşünü talep eden gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla beraber kayıt altına alınması ve geminin sonraki sefelerine bağlı olarak yapılacak İdarece de onaylanan güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, anılan süreçte maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği,

 Ayrıca, salgına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk durumunun da dikkate alınması suretiyle, azami kontrat süresinin 11 ayı geçmeyecek şekilde gerekli planlamanın yapılması, gemiadamı değişimlerinin geminin uğrak yapacağı planlı limanlarda mümkün olmaması durumunda, gemiadamı değişimini sağlamak üzere uygun limanlara uğrak yapılması ve ülkemiz limanlarına sefer planlanması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği hususları belirtilmektedir.

 Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

1437_4641_gemiadam_belgelerinin_s_relerinin_uzat_lmas_hk.pdf