• Anasayfa
  • |
  • Gemilerde Su Altı Temizliği Yapabilecek Ülke ve Limanların Taslak Listesi Hk.

Gemilerde Su Altı Temizliği Yapabilecek Ülke ve Limanların Taslak Listesi Hk.

İlgi:  ICS’nin 17.10.2019 tarihli ve ENV(19)07 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            Su altı gövde temizliğinin yapılabileceği ülke ve limanların taslak listesi, Alt Komitenin son toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sekreterya tarafından yayınlanmıştır. Yaklaşan toplantı gündeminin 5(a) maddesi uyarınca yapılacak görüşmeler için üyelerden Ek'te bulunan listeyi değerlendirmeleri istenmekte olup, bahse konu listenin;

  1. Mevcut bilgiler dahilinde hazırlandığı,
  2. Taslak listede bulunmayan limanlara da su altı gövde temizliği izninin verilebileceği,
  3. Bölgesel, ulusal ve yerel yasaların bu işlemin yapılabileceği yerler üzerinde etkili olabileceği,
  4. Ayrıntılı bir liste olmadığı, yerel gereksinimlere ve gerekli temizliğin özelliklerine bağlı olarak

değişkenlik gösterebileceği,

  1. Rehberlik amacıyla hazırlandığı, su altı gövde temizliğinde kullanılacak yöntemler ve izin

hususlarında bilgi ve tavsiye yerine geçmeyeceği bildirilmiştir.

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,                         

 

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                      

716_3704_3704_716.pdf