• Anasayfa
  • |
  • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) 30.12.2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de (2. Mükerrer) yayımlanmıştır.

01.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

7_11_har_lar_kanunu_genel_tebli_i_seri_no_91_.pdf