• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 13 Nisan 2021 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 11 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının artmaya devam ettiği, 11 Nisan 2021 tarihi itibarıyla toplam 134.957.021 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

* Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından Covid-19’un sivil havacılık sektörüne etkileri ve ekonomik etki analizi üzerine hazırlanan 01.04.2021 tarihli rapor Ek-2’de,

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan, Covid-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik güncel bilgilerin yer aldığı 06.04.2021 tarihli bülten Ek-3'te yer almakta,

* Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (Centres for Disease Control and Prevention – CDC) tarafından, aşı yapılmış kişilere yönelik güncel seyahat rehberlerini içeren 02.04.2021 tarihli basın bülteninin (https://bit.ly/2OOP6R4) yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

409_1224_1224_409.pdf