• Anasayfa
  • |
  • ICS'nin Ekonomik/Çevresel Sürdürülebilirlik Tanıtım Broşürü Hk.

ICS'nin Ekonomik/Çevresel Sürdürülebilirlik Tanıtım Broşürü Hk.

İlgi:  ICS’nin 05.08.2019 tarihli ve SPC(19)17 sayılı yazısı.

 

             Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda;

            ICS Sekreterliği tarafından Şubat 2019’da düzenlenen Denizcilik Politikası Komitesi (Shipping Policy Committee-SPC) Toplantısı’nda kararlaştırılanlar doğrultusunda, “Denizcilikte Ekonomik/Çevresel Sürdürülebilirlik” konulu tanıtım broşür taslağı hazırlandığı belirtilmekte olup;

            Bu kapsamda, 9 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan SPC Toplantısı’nda daha fazla görüş ve nihai onay için üyelerden, alınan öneriler doğrultusunda hazırlanan ve ilgi yazının Ek’inde mevcut (aynı içerik, farklı biçim) taslak broşür hakkında üyelerden yorum yapmaları istenmektedir.

İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi Ek-1’de, ilgi yazı ve Ek’leri Ek-2’de sunulmuştur.

            Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,               

 

İsmet SALİHOĞLU          

Genel Sekreter             

Ek :

1- İlgi yazı Türkçe çevirisi (5 syf.)

2- İlgi yazı ve Ek’i (9 syf.)

577_3111_3111_577.pdf