• Anasayfa
  • |
  • ICS’in Güncel Bayrak Devleti Performans Tablosu Hk.

ICS’in Güncel Bayrak Devleti Performans Tablosu Hk.

 

İlgi     : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 20.03.2019 tarihli ve Press(19)05 sayılı yazısı.         

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS Güncel Bayrak Devleti Performans Tablosunun yayınlandığı ve ICS web sitesinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu basın bildirisinde, Asya Armatörler Birliği (Asian Shipowners's Association – ASA) ve Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Associations – ECSA) tarafından desteklenen yıllık güncellenen yayının, Bayrak Devletlerinin Performansları gösterdiği belirtilmektedir. 15 yıl öncesinde tablonun ilk olarak hazırlandığı andan bu yana,  bilgilerin geliştirilerek sunulmaya devam edildiği, dünya deniz ticaretinin % 80'lik tonajına hakim olan, en büyük kapasiteye sahip 12 Bayrak Devletinin birden fazla negatif alanda gösterilmediği, 9'unun ise herhangi bir negatif göstergesi olmadığı belirtilmektedir.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten , ICS Tablosunun gemi işletmecilerinin kullanacakları gemiyi seçmeden önce geminin bayrağını değerlendirmelerine, Bayrak Devleti altındaki gemilerin Liman Devleti Denetimleri ile ilgili kayıtları iyileştirmeleri, IMO Konvansiyonlarına uyumluluğu ve IMO toplantılarına düzenli katılımı teşvik etmeyi amaçladıklarını, ayrıca, deniz taşımacılığı gibi küresel bir sektörde uluslararası gemi sicili kaydı oluşturmasında sıra dışı bir durum olmadığı, ancak belirli bir bayrağın özellikle emniyet ve çevresel performanslardaki uluslararası yükümlülükleri tam anlamıyla karşılamayacak bayrak devletlerinin ticari açıdan avantaj elde edebilmek gayesiyle seçmeleri arasında bir denge sağlanması gerektiğini ifade etmektedir.

ICS 2018/2019 Bayrak Devleti Performans Tablosuna http://www.ics-shipping.org/free-resources/flag-state-performance-table linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.     

                                                                         Saygılarımla,                                                                                                                                                              

                                                                         İsmet SALİHOĞLU

                                                                         Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı Sureti (3 sayfa)

212_1200_EK_1200.pdf