• Anasayfa
  • |
  • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (TürkiyeKKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi (TürkiyeKKTC Arasındaki Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasının Yaygınlaştırılması

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 28.11.2022 tarih ve 12349 sayılı yazıda ;

 Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün yazısına atfen ; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol" imzalandığı belirtilmektedir.

 Yazıda devamla, Söz konusu protokolün ekinde yer alan Eylem Planında "KKTC ile ikili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılması" eylem maddesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde alınan karara istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Genelgesi'nin "Türk lirası ihracat" başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB'nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu olduğu, ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz." şeklinde değiştirildiği ifade edilmektedir.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta gümrük beyannamesinin 22.hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunluluğunun 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu tarihten sonra KKTC'ye yapılan ihracatın yalnızca Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi zorunlu olacağından söz konusu değişiklik hakkında Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

874_3733_ihracat_bedellerinin_yurda_getirilmesi_t_rkiye_kktc_aras_ndaki_ticarette_yerel_paralar_n_kullan_lmas_n_n_yayg_nla_t_r_lmas_.pdf