• Anasayfa
  • |
  • İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 23.12.2019 tarih ve 12680 sayılı yazısı

ilgi yazı ile; Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonunda kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Ticaret Bakanlığı'nca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'nin talimatlandırıldığı ifade edilerek, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                

892_7051_ihracat_beyannamelerinin_kapat_lmas_.pdf