• Anasayfa
  • |
  • İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı İhalesi Hk.

İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı İhalesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 01.03.2019 tarihli yazı ile;

 

- Şirketlerinin mülkiyetindeki “ÇATALKAYA” isimli römorkörün kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” hükümlerine göre satışa çıkarıldığı,

 

- Tekliflerin en geç 20.03.2019 son teklif verme tarih ve saat 14.00’a kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebileceği, her ne sebep ve surette olursa olsun belirtilen gün ve saatten sonra ele geçen teklif mektuplarının hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacağı,

 

İhale ile ilgili diğer teknik bilgileri de içeren İlgi yazı ve eki Odamızın web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

    Saygılarımla,

 

 

 

İsmet SALİHOĞLU

    Genel Sekreter

    EK: İlgi Yazı ve Eki (2 Sayfa – Web’te)

153_902_902_153.pdf