• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzısıhha Meclis Kararı No:84

İl Hıfzısıhha Meclis Kararı No:84

            İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, Ek'te sunulan 83362133- 050.01.04 sayılı İl Hıfzısıhha Meclis Kararı No:84'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 28.08.2020 Salı günü saat 14.00'da Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda toplandığı belirtilerek;

            İçişleri Bakanlığı'nın 25.08.2020 tarihli ve 13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması;

            1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine müsaade edilmemesi,

            2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeninin toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde fiziki mesafe koşullarına uygun olarak oluşturulması,

            3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

            4- Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesi,         

            5- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh merasimlerine katılmasının yasaklanması,

            6- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat:08.00'den itibaren geçerli olması,

            7- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Karar ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının; 13.06.2020 tarih ve 9430 sayılı, 24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı, 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı ve 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesinin sağlanması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

964_2321_il_h_fz_s_hha_meclis_karar_no_84.pdf