• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 47

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 47

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 29.05.2020 Cuma günü saat 15.00'da olağanüstü toplandığı, alınan kararların Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;

1-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan; İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz'i kapsayan İstanbul İli kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinden, İstanbul İl geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerinde aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,

a) Tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler için içerisinde en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler için en fazla 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler için en fazla 5 kişi olması,

b) Tekne içinde sosyal mesafenin korunması ve mutlak surette maske kullanılması,

2-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.04.2020 tarihli 26 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan özel tekneler ile seyir faaliyetinde, aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,

a) Özel tekne ile tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte; tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi koruması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması,

b) Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılmaması,

3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 20.03.2020 tarihli 6 No.lu kararının üçüncü maddesi ile geçici olarak faaliyeti durdurulan "hayvan pazarları"nda 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,

4- Kurallara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, ihlalde ısrar edenlerin faaliyetlerine izin verilmemesi,

kararlarının alındığı belirtilmektedir.   

Bilgilerinize arz/rica ederim.

653_1539_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_47.pdf