• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 58

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 58

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan 16.09.2021 tarih ve 4721 sayılı Ek’te sunulan İl Hıfzıssıhha Kararı No:58’de özetle;

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi” kapsamında, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerektiği,

Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından elzem bir durum olduğu,

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 14.09.2021 tarihli ve 14644 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1-Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine,

2-Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise, Valilikçe bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse, kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin mümkün değilse, karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine,

3-Valilikçe belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına,

4-Karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda; izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin İstanbul Valiliğince seçilmesine,

5-İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin Valilikçe tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,

6-Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için Valilikçe belirlenen yerlere;

- Ziyaretçi kabul edilmemesine,

- Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine,

- İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_58.pdf