• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 17

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 17

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_17.pdf yayınlanan ve Ek'te sunulan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:17'de özetle;

İçişleri Bakanlığının 26.02.2021 tarihli ve 3281 sayılı Genelgesi çerçevesinde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 26.02.2021 tarihli ve 12 No'lu kararı ile İstanbul İli'nde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve Covid-19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşulları uygulamasının düzenlenmiş olduğu,

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3601 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

Tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesine ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

250_750_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_17.pdf