• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 19

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 19

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_19.pdf yayınlanan ve Ek'te sunulan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:19'da özetle;

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge ile Mart ayı için içerisinde bulunulan risk grubuna bağlı olarak uygulanacak tedbirlerin Valiliklere bildirildiği ve ayrıca, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 03.03.2021 tarihli ve 695 sayılı Genelge ile de mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modelinin hayata geçirildiği,

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde de denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu bazlı/tematik şekilde 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması ve kapsamdaki tüm alanların ihmal edilmeden denetlenmesinin önem arz ettiği,

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 05.03.2021 tarihli ve 3977 Sayılı Genelge doğrultusunda;

1-İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmaların haftalık bir program dâhilinde icra edilmesi, denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu/faaliyet bazlı planlamaların yapılması,

Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinin gerçekleştirileceği ve günler itibariyle denetlenecek alanların aşağıdaki tabloda gösterildiği,

 

TARİH

AÇIKLAMA

6 Mart Cumartesi

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler

7 Mart Pazar

Otel ve konaklama tesisleri,

8 Mart Pazartesi

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,

9 Mart Salı

Berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,

10 Mart Çarşamba

İnternet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri,

11 Mart Perşembe

Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler,

12 Mart Cuma

AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler

 

Kurulma/faaliyette bulunma süresi ilçeden ilçeye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesinin sağlanması,

2-Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetimlerden ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınması, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 03.03.2021 tarihli ve 695 sayılı Genelge ile belediyeler, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmalarının sağlanması,

3-Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerinde Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl/İlçe Müdürleri tarafından nezaret edilmesi ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilmesi,

4-Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının katılımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilmesi,

5-Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenmesine, denetimlerde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge ile kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki Genelgeler ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilerek kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmemesi,

6-Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyuruların etkili şekilde yapılmaya devam edilmesi,

7-Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair verilerin İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi’ne ( İSDEM)  anlık olarak girilmesi,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

270_790_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_19.pdf