• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 48

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 48

Sayın Üyemiz, 

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 31.05.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 30.05.2020 Cumartesi günü saat 22.00'da olağanüstü toplandığı, alınan kararların Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;

1-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 19.05.2020 tarihli 41 No.lu kararının birinci maddesi ile İstanbul İl  sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar kısıtlanması uygulamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması,

2-Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararının ikinci maddesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 12 No.lu kararının üçüncü maddesi kararlarının yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması,

3-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 21.03.2020 tarihli 7 No.lu kararının üçüncü maddesi ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,

4-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarihli 20 No.lu kararının ikinci maddesinde geçen “01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların” ifadesinin “18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimiz” olarak değiştirilmesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,

5-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kararlarının Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

kararlarının alındığı belirtilmektedir.

             Bilgilerinize arz/rica ederim.

654_1542_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_48_114279.pdf