• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:49

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:49

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 31.05.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 31.05.2020 Pazar günü saat 11.00'da olağanüstü toplandığı, alınan kararların Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;

1-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarihli 4 No.lu kararı ve 21.03.2020 tarihli 7 No.lu kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları(Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),

2- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarihli 4 No.lu kararı ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları,

3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararı ile kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,

4- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 27.03.2020 tarihli 10 No.lu kararı ile geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00’a kadar faaliyete başlamaları,

5- Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinden erişilen “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelerin ilgili işletmeci/ esnafa denetime yetkili kurum tarafından tebliğ edilmesi,

6- Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

kararlarının alındığı belirtilmektedir.

0041Bilgilerinize arz/rica ederim.

655_1541_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_49_114280.pdf