• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 56

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 56

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 10.06.2020 tarihli, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm Bölümünde yayınlanmakta olan ve Ek' te sunulan yazıda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 10.06.2020 Çarşamba günü saat 09:00'da olağanüstü toplandığı, alınan kararların Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde deniz turizmi sektörünü ilgilendiren konularda özetle;

a.İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 31.05.2020 tarihli 49 No.lu kararının birinci maddesi ile belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermek üzere izin verilen; lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, kafeterya, kır bahçesi dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) kapanış saatlerinin 10.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00'a uzatılmasına, 

b.Söz konusu işletmelerin saat 24:00'dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerine,

karar verildiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                     

Cengiz ÖZKAN                                    

Genel Sekreter V.                                 

704_1639_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_56.pdf